Πρόβλημα

 

Παρανομία εντός Πανεπιστημιακών χώρων, που οφείλεται στο άσυλο “ανομίας”.

Χιλιάδες νέοι και νέες φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν και τελικά
παραμένουν εκεί αυξάνοντας το “brain drain”.

Λύση

Για το Λύκειο

 

Ανασχεδιασμός του τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω του “νέου Λυκείου”,

ένα πρόγραμμα που θα αντιλαμβάνεται τα ταλέντα και τις δεξιότητες κάθε παιδιού και μέσα από την αναβάθμιση του Σχολικού προσανατολισμού θα τα ωθεί προς τις σχολές που ανταποκρίνονται στα ταλέντα του.

 

 

Αναθεώρηση του Άρθρου 16 – Ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του πολιτισμένου κόσμου που δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων
Είναι υποκριτική η άρνηση τους, από την στιγμή που 30 χιλιάδες Έλληνες φοιτητές πληγαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν, πληρώνοντας φυσικά εκεί δίδακτρα.
Τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια θα ελέγχονται μέσα από ένα σταθερό και αυστηρό
πλαίσιο κανόνων λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας

Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

 

Κατάργηση του ασύλου, με αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη που λαμβάνει χώρα στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, και πειθαρχικές ευθύνες όταν οι Πρυτανικές Αρχές δεν ενημερώνουν έγκαιρα τα αρμόδια δημόσια όργανα για παραβατικές πράξεις.           

Δημιουργία ειδικού σώματος φύλαξης Πανεπιστημιακών χώρων και είσοδό τους σε αυτά μόνο σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Προσέλκυση πόρων από ιδιωτικές πηγές με αυστηρούς κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.