Ο Τσίπρας την έχει “ψωνίσει”. Θεωρεί ότι ανήκει στους μεγάλους ηγέτες της Ελλάδας