Πρόβλημα

Γιατί οι νέοι δεν κάνουν παιδιά;

Λύσεις – Κίνητρα για δημιουργία οικογένειας

Κοινωνικές δράσεις

Θέσπιση του θεσμού του βοηθού των μητέρων
Καμπάνιες για τον περιορισμό του αριθμού των αμβλώσεων